Şartlar Ve Koşullar

Bu web sitesine girerek, aşağıda belirtilen tüm Şartlar ve Koşullara bağlı kalacağınızı kabul ediyorsunuz. Kullanıma ilişkin bu Şartlar ve Koşulları kabul etmiyorsanız lütfen bu web sitesinden ayrılınız.

Read more
1. HAKKIMIZDA

Bentley Motors Limited (“biz”) İngiltere ve Galler’de kayıtlı bir şirkettir (Şirket Sicil Numarası 0992897). Bu web sitesinin alanları Dağıtımcılarımız ve Bayilerimiz ile ilişkilidir ve bununla ilgili olarak onlar adına sunulan herhangi bir bilginin içeriğinden sorumlu değiliz. Onlarla ilgili bir işiniz varsa lütfen doğrudan Dağıtımcı veya Bayi ile iletişime geçiniz.

2. BU WEB SİTESİNDEKİ VE ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİNDEKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU

Bu web sitesindeki bütün bilgilerin güncel olmasına çalışıyoruz. Bununla birlikte bu web sitesinde içerilen ürün özellikleri sadece bilgi amaçlıdır. Ürünlerimizi sürekli olarak geliştirip yükselttiğimiz için, modellerimizde veya standardımızda veya isteğe bağlı ilave donanımda değişiklikler olabilir. Bu ürün özelliklerini istediğimiz zaman haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Doğru ve güncel bilgi için lütfen en yakın veya tercih ettiğiniz Bentley Motors bayisine başvurunuz.

Üçüncü taraf web sitelerinin içeriğinden sorumlu değiliz.

3. SÖZLEŞME OLUŞTURMAZ

Bu web sitesinin içeriği sadece genel bilgi amaçlı olduğundan, belirli bir malın satışı için herhangi bir teklif oluşturma amacı gütmemektedir.

4. DAĞITIMCILARLA VE BAYİLERLE BAĞI YOKTUR

Dağıtımcılar ve Bayiler, kendi başına ticaret yapan bağımsız tedarikçiler olup, bizim acentemiz değillerdir ve açık veya zımni herhangi bir taahhütleri bizi bağlamaz.

5. YAKIT EKONOMİSİ RAKAMLARI

Yakıt Ekonomisi istatistikleri, Avrupa Birliği Yönetmeliği 93/116/EC uyarınca sunulmaktadır.

6. GÜVENLİK UYARISI

Bu web sitesinde, araçlarımızın performansıyla veya hızıyla ilgili herhangi bir referans, aracı tehlikeli şekilde sürmeye ve trafik yasalarını çiğnemeye teşvik oluşturmamalıdır. Bu web sitesinin, araçlarla birlikte verilen araç el kitabında yer alan önemli güvenlik bilgilerinin yerine geçmesi amaçlanmamıştır.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI - TELİF HAKKI VE TİCARİ MARKALAR

Telif hakları, tasarım hakları, veritabanı hakları, patentler, icatlar, Bil-Yap (Know-How) bilgileri, kaynak kodları ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere bu web sitesindeki içeriğin tüm hakları bize aittir veya lisansı bize aittir. Bu materyalleri bir bilgisayar ekranında görüntülemenize ve bizimle ilgili bir bilgi kaynağı olarak kullanmak amacıyla indirmenize ve yazılı çıktısını almanıza izin verilir.

Şunları yapmamayı taahhüt etmektesiniz:

• herhangi bir telif hakkını, ticari markayı veya diğer özel bildirimleri değiştirme veya çıkarma;

• herhangi bir reklam veya kamu amacıyla herhangi bir metni, çizimi, grafiği, tabloyu, simgeyi, logoyu, resmi ve bunlarla ilgili düzenlemeyi ve herhangi bir temel kaynak kodunu ve yazılımı önceden bizim veya ilgili telif hakkı sahibinin yazılı onayı alınmadan kopyalama, indirme, aktarma, gönderme, dağıtma veya ilan etme;

• bu web sitesini, virüs veya benzerlerini içeren bir materyali yüklemek veya dağıtmak için kullanma veya bu web sitesine veya hizmetlerine müdahale eden ya da bunları engelleyen herhangi bir şey yapma;

• önceden bizim yazılı onayımız alınmadan başka bir web sitesinden, iç ağdan (intranet) veya dış ağdan (extranet) bu web sitesine bir bağlantı oluşturma.

Bentley yazı biçiminin kullanımı, kesinlikle sadece Bentley resmi iletişimine ve Bentley'e özel dijital, film, ambalaj, etiket ve parçalara mahsustur. Yetkisiz veya lisanssız kullanım, fikri mülkiyet haklarımızın ihlali olarak görülecektir ve bu hakların korunması için eyleme geçilebilir.

8. WEB SİTESİ GÜVENİLİRLİĞİ

Bu web sitesinde herhangi bir hata olmasını engellemeye çalışmamıza rağmen, kesintisiz ve hatasız kullanımına ilişkin herhangi bir garanti verilememektedir. Web sitesinin tamamı veya bir bölümü, haber verilmeden ve hiçbir yükümlülüğe maruz kalınmadan herhangi bir zamanda askıya alınabilir veya geri çekilebilir.

9. GARANTİ REDDİ

BU WEB SİTESİYLE VEYA BU WEB SİTESİNDE İÇERİLEN BİLGİLER, İÇERİK, MATERYALLER VEYA ÜRÜNLER İLE İLGİLİ OLARAK KANUN VEYA GENEL YASA TARAFINDAN BELİRTİLEN TÜM AÇIK GARANTİLER, TEMSİLLER, HER TÜRLÜ ŞART VE DİĞER KOŞULLAR YASALARIN AÇIKÇA İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE İŞBU BELGEDE TÜMÜYLE HARİÇ TUTULMUŞTUR.

BENTLEY MOTORS LIMITED'İN, ONUN ÇALIŞANLARININ VEYA ACENTELERİNİN KANITLANMIŞ İHMALİNDEN KAYNAKLANAN ÖLÜM VEYA KİŞİSEL YARALANMA HARİÇ OLMAK KAYDIYLA, BENTLEY MOTORS LIMITED'İN, ONUN ÇALIŞANLARININ VEYA ACENTELERİNİN FAALİYETLERİNDEN, NOKSANLIKLARINDAN VEYA İHMALLERİNDEN KAYNAKLANAN, BU WEB SİTESİNİN VEYA BU WEB SİTESİNDE YER ALAN BİLGİLERİN, İÇERİĞİN, MATERYALLERİN VEYA ÜRÜNLERİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN VEYA KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ OLARAK DOĞAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI, ÖZEL VEYA BAĞLANTILI KAYIP VEYA HASAR (GELİR VEYA KAYIP VEYA BAŞKA TÜRLÜ) MALİYETİNDEN, TALEBİNDEN, MASRAFINDAN VEYA HERHANGİ BİR TAZMİNAT TALEBİNDEN HİÇBİR KOŞULDA YÜKÜMLÜ DEĞİLİZ.

BU WEB SİTESİNDEN BAĞLANTI VERİLEN VEYA BU WEB SİTESİNE BAĞLANTI VEREN HERHANGİ BİR WEB SİTESİNE ERİŞİM VEYA İÇERİĞİNDE YER ALAN MATERYAL İLE İLGİLİ HİÇBİR SORUMLULUK VEYA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMİYORUZ.

10. DEĞİŞİKLİK

Herhangi bir zamanda bu Şartlar ve Koşulları önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Yeni versiyon web sitesinde yayınlanacak ve yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecek ve web sitesinin tüm kullanımını yönetecektir.

11. ŞARTLARIN İDAMESİ

Bu Şartlar ve Koşulların herhangi bir maddesi, bir ülkenin veya eyaletin yasaları uyarınca yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse, bu madde Şartlar ve Koşullardan çıkarılacaktır. Söz konusu yargı alanının yasası çerçevesinde başka bir maddenin yasallığı, geçerliliği ve uygulanabilirliği ve o yargı alanının yasası çerçevesinde o veya başka bir maddenin yasallığı, geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir.

12. YARGI YETKİSİ

Bu Şartlar ve Koşullar sadece İngiltere yasaları uyarınca yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu Şartlar ve Koşullar ile ilgili herhangi bir anlaşmazlığın çözülmesi için münhasır yargı yetkisi sadece İngiliz mahkemelerine aittir.

13. YOLSUZLUKLA MÜCADELE BİLDİRİSİ

Rüşvet ve yolsuzluğu engellemeyi ve bunların engellenmesi için gösterilen ulusal ve uluslararası çabaları desteklemeyi taahhüt ediyoruz. İngiltere ve Galler'de kayıtlı olan bir şirket olarak öncelikle, hem yurt içi hem de uluslararası yürütmemizde geçerli olan Rüşvet Yasası 2010 dahil olmak üzere, bu ülkenin yasaları tarafından yönetiliyoruz. Ayrıca faaliyet gösterdiğimiz tüm yargı alanlarında rüşvet ve yolsuzluğa karşı mücadeleyle ilişkili geçerli olan tüm yasaları da destekleyeceğiz.

Çalışanlarımız ve bizim yetkimizle faaliyet gösterenler, onların davranışlarını yöneten İş Etiği Kurallarına ve politikalarına tabilerdir. Bunlara, rüşvet ve yolsuzluğa karşı duruşumuza uymak ve onu sürdürmek gerekliliği de dahildir. Bizim iş bağlantılarımızı kendi çıkarları için kullanamazlar ve görevlerini bizim yolsuzluk karşıtı politikamızı destekleyecek şekilde dürüst ve doğruluk içinde gerçekleştirmek zorundadırlar. Doğrudan veya dolaylı olarak, görevlerini uygunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerine teşvik etmek niyetiyle sunulan herhangi bir hediye veya başka bir ödül isteyemezler, alamazlar veya edinemezler. Aynı şekilde bizim adımıza hiçbir rüşvet veya işlem hızlandırma ödemesi yapamazlar.

Yolsuzluğa karşı mücadele taahhüdümüzü daha da vurgulamak için ve Volkswagen Grubu içindeki diğer şirketlerle müşterek olarak, çalışanlarımızın (ve iş ortaklarımız) Bentley Motors Limited içinde gözlenen veya bilinen yolsuzluk, dolandırıcılık ve diğer potansiyel suç faaliyetlerine ilişkin vakaları VW Bağımsız Gözetmen (Ombudsman) aracılığıyla rapor etme fırsatını aktif olarak destekliyoruz.

Bağımsız Gözetmenler , VW kurumunu desteklemek için dışarıdan görevlendirilen ve bu nedenle sizin ortaya koyacağınız endişelerle ilgili olarak bağımsız ve tarafsız olan avukatlardır.

Tüm çalışanlar ve iş ortakları için gizli iletişim noktası olarak çalışarak, Volkswagen Group'la veya Bentley Motors Limited dahil olmak üzere Marka şirketlerinden herhangi biriyle ilişkili bu türde suç faaliyetlerine ait muhtemel kanıtları rapor ederler.

Dr. Buchert'e ulaşmak için +49 / (0) 6105 / 92 13 55 numaralı telefonu arayınız veya dr-buchert@dr-buchert.de adresine e-posta gönderiniz

Mr. Rohrbach'a ulaşmak için +49 / (0) 69 / 65 30 03 56 numaralı telefonu arayınız veya rohrbach@ra-rohrbach.de adresine e-posta gönderiniz

VW Bağımsız Gözetmen (Ombudsman) süreci hakkında daha fazla bilgi almak ve bir sorunun çevrimiçi raporlanmasıyla ilgili diğer seçenekler için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız:

http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

© 2018 Bentley Motors Limited. Tüm hakları saklıdır